Subsidies

Om als non-profit organisatie voor subsidie in aanmerking te komen moet een project passen binnen één van de volgende categorieën: preventie van herhaald slachtofferschap, deskundigheidsbevordering, directe hulp aan slachtoffers, innovatie van de hulpverlening, lotgenotencontact en belangenbehartiging. Het aanvragen van subsidies gebeurt altijd schriftelijk en wordt gedaan met het daarvoor bestemde aanvraagformulier. Voor onderzoeksprojecten is er een apart formulier.

Welke voorwaarden wij verder hanteren bij het in behandeling nemen van een aanvraag en op welke punten we letten bij de beoordeling is terug te vinden in ons subsidiereglement. Lees dit goed door alvorens u een aanvraag indient.

Rapportages

Iedere organisatie die subsidie ontvangt is verplicht hierover te rapporteren. Deze verantwoording is nodig omdat wij zeker willen zijn dat het geld van onze donateurs goed wordt besteed.