Aanvragen

Bij het Fonds Slachtofferhulp kunnen twee soorten aanvragen worden ingediend. Non-profit organisaties kunnen subsidie aanvragen voor een (onderzoeks-)project. Daarnaast kunnen medewerkers van Slachtofferhulp Nederland noodhulp aanvragen voor cliënten die zij begeleiden. Cliënten zelf kunnen geen noodhulpaanvraag indienen.